MPSC Exams

MPSC Rajyaseva Exam

( उप-जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, BDO, शिक्षणाधिकारी, DSP आणि इतर पदांसाठी ही राज्यसेवा परीक्षा घेतली जाते.)

MPSC Subordinate Services Exams.

MPSC ASO Exam.

  • (मुंबई स्थित मंत्रालयात Assistant या पदासाठी ही ASO ची परीक्षा घेतली जाते.)
    MPSC STI Exam.
  • (महाराष्ट्राच्या वस्तू व कर विभागात STI पदासाठी ही STI ची परीक्षा घेतली जाते.)
    MPSC PSI Exam.
  • (महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात PSI पदासाठी ही PSI ची परीक्षा घेतली जाते.)
MPSC Group C Services Exams.
MPSC ESI Exam.
MPSC Tax Assistant Exam.
MPSC Clerk Typist Exam.

Leave a Reply