How to Apply for MPSC Exam Online

आवश्यक बाबी… १. तुमची प्रोफाईल पूर्ण पाहिजे. (mpsconline.gov.in) २. पूर्ण करून अद्यावत आणि लॉक केलेली पाहिजे.. ३. Login करून..Online Application मेनू मध्ये जा… लिस्ट मध्ये जी परीक्षा द्यायची आहे ती …

Read more

MPSC Interview – Prakash Pol 2016

राज्यसेवा परिक्षा २०१६ मुलाखत नाव : प्रकाश लालासाहेब पोळ परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१६ निवड : गट विकास अधिकारी, गट- अ शिक्षण : M.Sc. Biotech / M.A . Pol . …

Read more

How to fill Answers Sheet in MPSC Exams

MPSC च्या परीक्षेत क्रमाने करायच्या गोष्टी. वर्गात जाल…OMR मिळेल.त्यात१. परीक्षेचे नाव२. बैठक क्रमांक ( 0 कुठे आहे ते बघून गोळे भरा)३. पेपर कोड ( हॉल तिकीट वर असतो)४. स्वतःची सही …

Read more

How to Download Combine Exam Hall Ticket

1. दिलेल्या लिंक वर जा. http://3.109.167.62/mpsconline/public/admitCardLogin http://13.127.59.127/mpsconline/public/admitCardLogin https://eformsmpsc.org.in/admitCardLogin २. परीक्षा निवडा ३. लिस्ट मधील कोणतेही एक निवडा मोबाईल ठीक आहे, किंवा अर्ज क्रमांक , इमेल किंवा आधार या प्रमाणे जे …

Read more

MPSC Attempt limit New Notification from 2021

आयोग २०२१ पासून Attempts limit करणार आहे, तर, यात काय-काय आहे ते बघू. पहिले निर्णयाचा काय अर्थ आहे ते बघू नंतर पुढे चर्चा करू. एकतर्फी.. म्हणजे वाईट काय होऊ शकते. …

Read more

MPSC Rajyaseva Prelim Day Process in Marathi

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ही दोन पेपरांची सकाळ ते संध्याकाळ या वेळेत होते. सकाळी पहिला सामान्य अध्ययन पेपर १ असतो आणि नंतर मधली सुट्टी असते आणि दुपारच्या सत्रात सामान्य अध्ययन पेपर …

Read more

MPSC Notice – Providing Scan Images of Answer sheets of Objective Examinations in Candidates Profile

Now onwards from October 1 2020 MPSC Will Provide Certain Things in MPSC Profile as Given in The Below Notification. If You Have any Question Regarding This you can ask.