How to Apply for MPSC Exam Online

आवश्यक बाबी… १. तुमची प्रोफाईल पूर्ण पाहिजे. (mpsconline.gov.in) २. पूर्ण करून अद्यावत आणि लॉक केलेली पाहिजे.. ३. Login करून..Online Application मेनू मध्ये जा… लिस्ट मध्ये जी परीक्षा द्यायची आहे ती …

Read more

MPSC Topper Booklist Prasad Chaugule

नाव : प्रसाद चौगुले परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१९ प्रथम क्रमांकाने पास मिळालेले पद : उप-जिल्हाधिकारी मिळाले गुण (९०० पैकी) मुख्य परीक्षा : 28+31, 70, 88,104,106,101= 528/800मुलाखत : 60/100एकूण : …

Read more

MPSC Interview – Prakash Pol 2016

राज्यसेवा परिक्षा २०१६ मुलाखत नाव : प्रकाश लालासाहेब पोळ परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१६ निवड : गट विकास अधिकारी, गट- अ शिक्षण : M.Sc. Biotech / M.A . Pol . …

Read more

Arogya Bharti 2021 Hall Ticket Available

आरोग्य सेवा भरती २०२१, ज्यांचे प्रवेशपत्र अपूर्ण दिसतात..त्यांनी आपली Profile बघावी आणि त्यात जर फोटो-सही, विशेषतः सही चुकीच्या प्रकारे Upload केली असेल तर, त्यासाठीपण मागे बदलण्यासाठी Email आलेले.. तर अजूनही …

Read more

How to fill Answers Sheet in MPSC Exams

MPSC च्या परीक्षेत क्रमाने करायच्या गोष्टी. वर्गात जाल…OMR मिळेल.त्यात१. परीक्षेचे नाव२. बैठक क्रमांक ( 0 कुठे आहे ते बघून गोळे भरा)३. पेपर कोड ( हॉल तिकीट वर असतो)४. स्वतःची सही …

Read more

How to Download Combine Exam Hall Ticket

1. दिलेल्या लिंक वर जा. http://3.109.167.62/mpsconline/public/admitCardLogin http://13.127.59.127/mpsconline/public/admitCardLogin https://eformsmpsc.org.in/admitCardLogin २. परीक्षा निवडा ३. लिस्ट मधील कोणतेही एक निवडा मोबाईल ठीक आहे, किंवा अर्ज क्रमांक , इमेल किंवा आधार या प्रमाणे जे …

Read more

MPSC Technical Combine Syllabus

Hello, Welcome and Today in this post we will share the MPSC Technical Combine exam Syllabus. As you know from 2021 we have Technical Services Exam for Engineering, Forest and …

Read more

MPSC Exam New Dates for 2020 exams

Note : Mains Exams Dates are not yet Published. so, there are 5 mains exams dates are pending. So, State Services Pre on 14 March 2021, Engineering Prelim on 27 …

Read more

MPSC Attempt limit New Notification from 2021

आयोग २०२१ पासून Attempts limit करणार आहे, तर, यात काय-काय आहे ते बघू. पहिले निर्णयाचा काय अर्थ आहे ते बघू नंतर पुढे चर्चा करू. एकतर्फी.. म्हणजे वाईट काय होऊ शकते. …

Read more